Disclaimer

VD Feesten’s Breeding Farm besteedt grote zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de op haar website gepubliceerde informatie. Ondanks de constante zorg, kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist is.

VD Feesten’s Breeding Farm is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede door (tijdelijke) onbereikbaarheid van onze website.

Deze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Het gebruik van websites van derden is voor risico van de gebruiker. VD Feesten’s Breeding Farm wijst alle aansprakelijkheid voor de inhoud van de voornoemde websites af.

Als bezoeker van deze website is het niet toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken of andere op onze website gepubliceerde informatie openbaar te maken of te verspreiden zonder voorafgaande toestemming van VD Feesten’s Breeding Farm.