Missie

Een groot aantal kraanvogelsoorten wordt sterk bedreigd in hun voortbestaan. Een belangrijke oorzaak is de aantasting van hun leefgebied. Het is dus van groot belang dat deze gebieden behouden blijven, maar ook dat er voldoende vogels zijn om zich voor te kunnen planten.

Wereldwijd tellen we 15 voorkomende kraanvogelsoorten. Op onze breeding farm zijn momenteel 9 soorten aanwezig, waarmee we de afgelopen jaren succesvolle kweekresultaten hebben behaald. Ook van de met uitsterven bedreigde soorten, o.a. de Japanse kraanvogel (Grus japonensis) en Zwarthals kraanvogel (Grus nigricollis), is er inmiddels een groot bestand aanwezig.

Onze doelstelling is dan ook om door natuurlijke en kunstmatige kweek in gevangenschap bij te dragen aan de opbouw van levensvatbare populaties met behoud van de diverse bloedlijnen van de bedreigde kraanvogelsoorten.