CITES

“Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora”.

Voor alle import en export, handel in- en vervoer van bedreigde/beschermde diersoorten zijn vergunningen en/of certificaten nodig. In 1974 zijn hier door een aantal landen afspraken over gemaakt door het vastleggen van een CITES-overeenkomst. Inmiddels hebben ca. 180 landen deze overeenkomst ondertekend en werken zij volgens de in de overeenkomst 

vastgestelde procedures, waardoor de (commerciële) handel van beschermde diersoorten wordt gereguleerd.

In Nederland wordt de CITES-regelgeving uitgevoerd door het CITES-bureau. Uitvoer of wederuitvoer van bedreigde diersoorten naar landen buiten de Europese Unie is alleen mogelijk op basis van respectievelijk een uitvoervergunning of een wederuitvoercertificaat. 

Het CITES-bureau van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft deze vergunningen af.